organ tumbuhan - les privat sidoarjo

Fungsi organ Tumbuhan dan macam-macam penyakit tumbuhan beserta ciri khusus pada tumbuhan

Akar Fungsi akar: a.       Berperan penting dalam proses penyerapan air dan garam mineral dari dalam tanah b.       sebagai Pengokoh tubuh pada tumbuhan. c.       sebagai Tempat menyimpan cadangan makanan.