Pembuat Keputusan

Pembuat keputusan adalah suatu proses pengambilan keputusan suatu pilihan diantara pilihan 2 yg lain untuk mengambil keuntungan kesempatan serta menyelesaikan  masalah. Pembuatan managerial adalah suatu pemilihan lingkup tindakan sadar diantara beberapa pilihan untuk menghasilkan tujuan yang diharapkan. Jenis jenis keputusan : keputusan yang diprogram ,keputusan yang bersifat rutinitas dan pengulangan keputusan yang diprogram adalah keputusan […]